Velikonoční bohoslužby

Církev československá husitská v Kladně zve na Velikonoční bohoslužby Zelený čtvrtek 13. dubna  v 17 hod. Sejdeme se kolem stolu v Komenského síni, připomeneme si poslední večeři Pána Ježíše. Velký pátek 14. dubna v 15 hod. Budeme číst pašije, po nich zazní duchovní hudba. Hod Boží velikonoční 16. dubna v 9 hod. Oslavíme vzkříšení našeho Pána. Po bohoslužbě společně posedíme.