Buďme Bohu vděčni

Až budete ve své zemi sklízet obilí, nepožneš své pole až do samého kraje a nebudeš paběrkovat, co zbylo po žni. Ani svou vinici úplně nevysbíráš, nebudeš na své vinici paběrkovat spadaná zrnka; ponecháš je pro zchudlého a pro hosta. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Leviticus 19, 9–10; Nuže, patnáctého dne sedmého měsíce, když sklidíte … [podrobnosti dále…]

Den modliteb za pokoj Jeruzaléma

Modlitební skupinku jsme zahájili zpěvem Hatikvy a pak jsme zpívali Šma Jisrael, v modlitbách jsme vzpomněli i na zesnulého pana prezidenta Šimona Perese. Dále pak modlitby probíhaly v rámci bohoslužeb. Bohoslužbu zahájil bratr farář Osweto čtením Žalmu 122. Modlitební chvíli jsme zahájili modlitbou kadiš jatom (česky),  další modlitby byly spontánní. Po Večeři Páně jsme i s dětmi v kruhu … [podrobnosti dále…]

Jaký je pro mě život dnes?

Ž 84, 10–13; 1 Tim 6, 11–16; Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo se stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten … [podrobnosti dále…]

Přednáška Židovské tradice a zvyky 26. října 2016 v 17 hod.

 Církev československá husitská v Kladně zve na přednášku  Židovské tradice  a zvyky Přednáší ThDr. Pavla Damohorská, Th.D., členka katedry biblistiky a judaistiky HTF UK Středa 26. října 2016 v 17 hod.  Husův sbor (bývalá synagoga) Kladno, Plk. Stříbrného 686 (vedle KB) Vstup volný Přednáška se koná v rámci programu sboru Podporujeme Izrael, bude při ní možno … [podrobnosti dále…]

Sborové soustředění ve Smečně 24. září 2016

Od soboty 24. září 2016 od 9 hod. jsme měli sborové soustředění ve Smečně v domě Kolpingovy rodiny s přespáním do nedělního rána 25. září, kdy jsme jeli do Kladna na bohoslužbu. Sobotní program začal sdílením a modlitbami, pro dospělé pokračoval tématem: Kde stojím v rodině, ve sboru, ve společnosti. Děti měly téma: Podobenství o dvou stavitelích. Odpoledne … [podrobnosti dále…]

Jsme odpovědni za svůj život

Genesis 39, 1–6; 1 Korintským 4, 1–2; Svým učedníkům řekl: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu: `Čeho ses dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem.´ Správce si řekl: `Co budu dělat, když mne pán zbavuje správcovství? … [podrobnosti dále…]