Bohoslužba 27. listopadu 2016

První adventní neděli zahájily s bratrem farářem děti přinesením svíček za zpěvu rorátní písně Ejhle, Hospodin přijde a zapálením první svíčky na adventním věnci. První část bohoslužby sloužila pastorační asistentka Dana. Děti si na své skupince povídaly o adventu a o tom, jak se připravit na příchod Spasitele.

Dětská bohoslužba 20. listopadu 2016

Nedělní bohoslužba byla věnována především dětem, které tentokát neodešly na svou skupinku, ale byly účastny celé liturgie. Kázání bylo zaměřeno na téma, které tento měsíc probíraly na své skupince: Podobenství o 10 družičkách Mt 25, 1-13. Při bohoslužbě popřál bratr farář všem narozeným v listopadu a po bohoslužbě jsme poseděli při občerstvení na prodloužené.