Den modliteb za pokoj Jeruzaléma

Modlitební skupinku jsme zahájili zpěvem Hatikvy a pak jsme zpívali Šma Jisrael, v modlitbách jsme vzpomněli i na zesnulého pana prezidenta Šimona Perese. Dále pak modlitby probíhaly v rámci bohoslužeb. Bohoslužbu zahájil bratr farář Osweto čtením Žalmu 122. Modlitební chvíli jsme zahájili modlitbou kadiš jatom (česky),  další modlitby byly spontánní. Po Večeři Páně jsme i s dětmi v kruhu … [podrobnosti dále…]

Sborové soustředění ve Smečně 24. září 2016

Od soboty 24. září 2016 od 9 hod. jsme měli sborové soustředění ve Smečně v domě Kolpingovy rodiny s přespáním do nedělního rána 25. září, kdy jsme jeli do Kladna na bohoslužbu. Sobotní program začal sdílením a modlitbami, pro dospělé pokračoval tématem: Kde stojím v rodině, ve sboru, ve společnosti. Děti měly téma: Podobenství o dvou stavitelích. Odpoledne … [podrobnosti dále…]