Setkávání

Ve sboru se setkáváme pravidelně na bohoslužbách, při biblických hodinách, na skupinkách dospělých, mládeže i dětí, při sdílení a modlitbách. Kromě toho se scházíme při sborových soustředěních v době svatodušní a adventní, pořádáme společnou letní dovolenou a podzimní víkendové soustředění.

Pravidelná setkávání podle dnů:

Neděle

8:15 hod. modlitební skupina
9 hod. bohoslužba s péčí o děti (prodloužené po bohoslužbách se konají každou třetí neděli v měsíci)

Pondělí

15 hod. setkání seniorů v Domově pro seniory, ul. Fr. Kloze 1178

17 hod. ženská skupinka nad Biblí v liché týdny

17 hod. mužská skupinka v liché týdny

Středa

16:45 hod. sdílení a modlitby
17:45 hod. biblická hodina  (V době adventu se v 18 hod. konají adventní pobožnosti)

Pátek

10 hod. mimiškolka v liché týdny

15 hod. mládež


Pravidelná setkávání o letních prázdninách

O letních prázdninách se setkáváme jen v neděli na bohoslužbě v 9 hod. a před ní v 8:15 na modlitební skupince,  ve středu pak od 16.45 do 18 hod ke sdílení a modlitbám.


Další aktivity:

Starší mládež: setkání dle domluvy (podle volného času a nálady účastníků)

Otevřený kostel pro veřejnost: středa 15 – 16.30 hod.