Pravidelná setkávání

Bohoslužba

Neděle

8:15 hod. modlitební skupina,
9 hod. bohoslužba s péčí o děti
Každou třetí neděli v měsíci se po bohoslužbě scházíme v Komenského síni na „prodloužené“

Biblické hodiny

Pondělí

15 hod. setkání seniorů v Domově pro seniory, ul. Fr. Kloze 1178

Středa:

16.45 hod. sdílení a modlitby v Komenského síni
17.45 hod. biblická hodina v Komenského síni
V době adventu se v 18 hod. konají adventní pobožnosti

Skupinky

Pondělí

17 hod. ženská skupinka nad Biblí v liché týdny– místo konání dle domluvy
17 hod. mužská skupinka v liché týdny

Úterý

15-30 hod. ženská skupinka v liché týdny  – místo konání dle domluvy

Péče o děti a mládež

podle domluvy


Pravidelná setkávání o prázdninách

jsou pouze v neděli na bohoslužbě od 9 hod. a ve středu od 16.45 do 17.45 hod.


Pravidelná sborová soustředění

Před významnými svátky církevního roku (Advent a Svatodušní svátky), případně dle potřeby, se scházíme k jednodenním či víkendovým setkáním zaměřeným na společné sdílení, modlitby a zamyšlení na dané duchovní téma.

Dále pak pravidelně v létě jezdíme na týdenní pobyt na různá místa Čech a Moravy.

Informace o plánovaných soustředěních lze nalézt v rubrice Sborová soustředění.