Úvod

Posláním Církve československé husitské je hlásat evangelium, vyznávat svou víru, svědčit o ní a uvádět ji v život. V kladenském Husově sboru CČSH se schází živé obecenství lidí, které své poslání bere vážně. Také si ale uvědomuje odpovědnost vůči židovským spoluobčanům, kteří zde žili svou víru. Proto koná akce na jejich památku a udržuje kontakty s židovskými obcemi v USA a Anglii, které mají původní kladenské svitky Tóry.

Ve sboru se konají bohoslužby, biblické vzdělávání, schůzky jednotlivých skupin – ženy, muži, senioři, děti, mládež, koná se doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, návštěvy seniorů i osamělých lidí a praktická pomoc. Pořádají se kulturní a společenské aktivity – besedy a literárně hudební pořady, koncerty, společné letní pobyty a další akce.