Poděkování za službu

V neděli 29. 1. 2017 v závěru bohoslužby poděkovali předsedkyně rady starších sestra Pavla Vlková a bratr farář Phanuel Osweto sestře Vilmě Pokorné za dlouholetou službu pastorační asistentky. Po bohoslužbě jsme pak poseděli při drobném občerstvení a chválách.

Bohoslužba 15. ledna 2017

Bohoslužbu jsme měli kvůli mrazům v Komenského síni. Při bohoslužbě požehnal bratr farář všem narozeným v lednu a po bohoslužbě jsme poseděli při občerstvení na prodloužené, na začátku s prskavkou pro oslavence.