Bohoslužba se songovou liturgií a požehnáním k narozeninám 18. listopadu 2018

Bohoslužbu sloužil bratr farář Osweto, songovou liturgii zpívala sestra Pavla Vlková, zpívání songů vedla sestra Eva Gallatová. Bohoslužba byla zaměřena především na děti, které tentokrát neodešly na svou skupinku, ale byly přítomné celé bohoslužbě. Kázání pro ně připravila sestra Dana Klozbergová. Při bohoslužbě dostali požehnání listopadoví oslavenci Adam, Stáňa a Samuel a především sestra Miloslava, … [podrobnosti dále…]