Změna přináší ovoce

První čtení: Izajáš 55, 1–9 „Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se … [podrobnosti dále…]

PAMATUJ! 17. března 2019

V neděli 17. března 2019 odpoledne jsme vzpomněli na utrpení českých Židů za 2. světové války.   Přítomné přivítal místní farář Phanuel Osweto. Ing. Karel Sedláček, místopředseda Společnosti přátel Izraele, představil krátce činnost této společnosti a troubením na šófar zahájil vzpomínku.                                                              8. března 1944 bylo v plynových komorách koncentračního tábora Osvětim-Birkenau zavražděno během jediné noci 3 … [podrobnosti dále…]

Dětská bohoslužba spojená s požehnáním k narozeninám 17. března 2019

Nedělní bohoslužba byla zaměřena především na děti, které se jí aktivně účastnily i čtením biblických textů a blahoslavenství. Bohoslužbu sloužil bratr farář Phanuel Osweto, kázání připravila sestra Pavla Vlková podle kázání sestry farářky Zuzany Kalenské o tužkách na dětském táboře v Mariánských Lázních, hudební doprovod na harmonium Samuel Gallat, na kytaru Eva Gallatová. Na závěr … [podrobnosti dále…]

Bůh je naším Zachráncem a Spasitelem

První čtení: Deuteronomium 26, 1-11 Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví, a obsadíš ji a usadíš se v ní, vezmeš z prvotin všech polních plodů, které vytěžíš ze své země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vložíš je do koše a půjdeš k místu, které vyvolí Hospodin, tvůj Bůh, … [podrobnosti dále…]

Nesuďme a nebudeme souzeni

První čtení 1 Janova 2, 1–11: Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká: `Poznal jsem ho´, … [podrobnosti dále…]