Víra jedné ženy

První čtení: Skutky 16, 9–15 Pavel měl v noci vidění: Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil: „Přeplav se do Makedonie a pomoz nám!“ Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. Vypluli jsme tedy z Troady … [podrobnosti dále…]

Bohoslužba 26. května 2019 spojená s požehnáním k narozeninám

Bohoslužbu sloužil bratr farář Phanuel Osweto, hudební doprovod bratr Samuel Gallat. Při bohoslužbě dostali požehnání květnoví oslavenci: Miluška, Terezka, Zdeněk, Dana, Judith a Jitka. Společně jsme to pak oslavili při prodloužené v nově vymalované Komenského síni (s nově položenou podlahou!). Děti na své skupince malovaly před kostelem, jejich fotografie jsou v samostaném příspěvku Malování na … [podrobnosti dále…]

Letní soustředění 2019

Společná sborová dovolená proběhne ve dnech 10.–17. srpna 2019 v chatě Jedlová, Deštné v Orlických horách (http://chatajedlova.cz/). Ubytování s polopenzi činí 3500 Kč (dospělí vč. dětí nad 13 let), děti 2800 Kč, případně předškoláci za 1750 Kč (bez vlastní postele).Bližší informace u sestry Kamily Krucké.

Noc kostelů 24. května 2019

Letošní noc kostelů měla motto: Dáte se do zpěvu jako v noci, kdy se zasvěcuje svátek. (Iz 30, 29). Návštěvníky jsme vítali písněmi. Měli možnost se připojit, nebo si prohlédnout kostel, popovídat si, občerstvit se.  

Díky Jeho lásce jsme vykoupeni

První čtení: Skutky 11, 1–18 O tom, že i pohané přijali slovo Boží, dověděli se apoštolové a bratří v Judsku. Když přišel Petr do Jeruzaléma, začali mu bratří židovského původu vyčítat: „Navštívil jsi neobřezané lidi a jedl s nimi!“ A tak jim to Petr začal po pořádku vysvětlovat: „Byl jsem v městě Joppe a právě … [podrobnosti dále…]

Noc kostelů 24. května 2019 od 19 hod.

Noc kostelů 2019

Srdečně zveme na návštěvu našeho sboru v pátek 24. května 2019. Kostel bude otevřen od 19. do 22. hodiny. Návštěvníci si mohou prohlédnout expozici „Tvé jméno budu připomínat – Židé v Kladně 1848–1938“, která připomíná osudy těch, kteří se od konce 19. století scházeli v tomto kostele – bývalé synagoze, a také výstavu fotografií a dokumentů … [podrobnosti dále…]