Bohoslužba 22. září 2019 spojená s požehnáním k narozeninám

Bohoslužbu sloužil bratr farář Phanuel Osweto, hudební doprovod sestra Martina Škutová. Při bohoslužbě dostali požehnání zářijoví oslavenci: Zdeněk, Jarmila, Kryštof, David a Zdeňka. Také jsme děkovali sestře Mirce za věrnou úklidovou službu sboru. Děti slavily narozeniny na své skupince, společně jsme to pak oslavili při prodloužené.

Jsme správci svěřeného majetku

První čtení: Ámos 8, 4–7 Slyšte to vy, kdo bažíte po ubožákovi a kdo chcete odstranit pokorné v zemi. Říkáte: „Kdy už pomine novoluní, abychom zas prodávali obilí, a den odpočinku, abychom otevřeli sýpku, na míře ubírali, na ceně přidávali a podváděli falešnou váhou, abychom si koupili nuzáky za stříbro, ubožáka pro pár opánků, a … [podrobnosti dále…]

Radost z nalezení ztraceného

První čtení: Exodus 32, 1.7–14 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: „Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země.“… I promluvil Hospodin k Mojžíšovi: „Sestup dolů. … [podrobnosti dále…]

Koncert skupiny Let´s Go! 15. září 2019

K poctě Marka Šlechty, zakladatele skupiny Let´s Go, a jako dárek pro něj připravil zpěváci husitského sboru pod vedením Zuzany Jurkové na zahajení koncertu překvapení. Zazpívali čtyři části oratoria Kázání na hoře, které Marek Šlechta složil. Potom již následovaly černošské spirituály v podání skupiny Let´s Go!

Tajemství víry

První čtení: Přísloví 29, 23-27 Člověka poníží jeho povýšenost, kdežto kdo je poníženého ducha, dojde slávy. Kdo se dělí se zlodějem, nenávidí vlastní život: slyší kletbu, a nic neprozradí. Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad. Mnozí usilují naklonit si vladaře, ale soudcem … [podrobnosti dále…]

Dny evropského dědictví 14. září 2019

Srdečně zveme do našeho sboru – bývalé synagogy – v sobotu 14. září 2019 na komentovanou prohlídku s Bc. Barborou Novákovou. Začátek v 11.00, 13.00 a 14.00, vstup je volný. Podrobnější informace o této kulturní akci naleznete na stránkách Dny evropského dědictví, náš sbor je uveden pod heslem Synagoga – Kladno. V Kladně bude zpřístupněno … [podrobnosti dále…]