Hospodin v nás vzbudí naději

První čtení: Jr 23, 5–6 „Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí. A nazvou ho tímto jménem: »Hospodin – naše spravedlnost«.“ Druhé čtení: Kol … [podrobnosti dále…]

Vánoční svátky 2019

Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno `Immanuel´, to jest přeloženo `Bůh s námi´.  Mt 1, 23 Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu, chtěli bychom Vás na začátku adventu pozdravit a ztišit se s Vámi v modlitbě. V adventním čase si opět uvědomujeme, jak veliká Boží láska může být. Díky ní tvoříme … [podrobnosti dále…]

Společná sborová dovolená 2020

Společná sborová dovolená 2020 proběhne netradičně již od pátku (!) 24. 7. – do pátku (!) 31. 7. v penzionu Vápenka, Horní Albeřice, Krkonoše. www.penzionvapenka.cz Důležitá informace k 1. 7. 2020: Je nutno doplatit pobyt ještě  před příjezdem, tj. na místě se už nebudou vybírat doplatky a tak je třeba, sby celá dovolená byla předem … [podrobnosti dále…]

Připomeňme si sametovou revoluci

První čtení: Deuteronomium 30, 15–20 Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš … [podrobnosti dále…]

Jaká je naše víra? 

První čtení: Jób 19, 23–27a Kéž by byly mé řeči sepsány, vyznačeny jako nápis rydlem železným a olovem, do skály trvale vytesány! Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. A kdyby mi i kůži sedřeli, ač zbaven masa, uzřím Boha, já ho uzřím, pro mne tu bude, mé … [podrobnosti dále…]