Svatodušní bohoslužba 31. května 2020

Bohoslužbu sloužil bratr farář Phanuel Osweto, na harmonium doprovázela Esther Osweto. Při večeři Páně byly použity hostie podle návrhu umělce, mystika a člena naší církve Františka Bílka (1872-1941), které k 100. výročí Církve československé husitské se začaly péct sestry v NO Praha Michle.    

Noc kostelů 12. června 2020 od 19 hod.

Srdečně zveme na návštěvu našeho sboru v pátek 12. června 2020. Kostel bude otevřen od 19. do 22. hodiny. Návštěvníci si mohou prohlédnout expozici „Tvé jméno budu připomínat – Židé v Kladně 1848–1938“, která připomíná osudy těch, kteří se od konce 19. století scházeli v tomto kostele – bývalé synagoze, a také výstavu fotografií a dokumentů … [podrobnosti dále…]

Význam Ježíšovy modlitby pro nás

První čtení: Skutky 1, 6–14 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a … [podrobnosti dále…]

Shromáždění náboženské obce 7. června 2020 v 10.30 hod.

Svolávací vyhláška Rada starších a farní úřad Církve čs. husitské v Kladně svolávají na neděli 7. června 2020 po Bohoslužbách (10.30 hod) v Husově sboru v Kladně, ul. Plk. Stříbrného, čp. 686 Výroční shromáždění náboženské obce s tímto pořadem jednání: Úvodní modlitba – uvítání přítomných (P. Vlková) Čtení zápisu z posledního řádného shromáždění v březnu 2019 … [podrobnosti dále…]

Žít příkladem svého Pána

První čtení: Žalm 135, 1–7 Haleluja. Chvalte Hospodinovo jméno, chvalte je, Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha. Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý, pějte žalmy jeho jménu, neboť je líbezné. Hospodin si vyvolil Jákoba, za zvláštní vlastnictví přijal Izraele. Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je … [podrobnosti dále…]

Život ve sboru

Od pondělí 11. května 2020 je možné podle Usnesení vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 490 konat bohoslužby i jiná církevní shromáždění s účastí maximálně 100 osob, proto se již začneme scházet k našim obvyklým aktivitám. Ve středu bude sdílení od 16 hod. a biblická hodina od 17 hod. V neděli budou bohoslužby od … [podrobnosti dále…]

Zná nás a volá k následování

První čtení: Skutky 2, 42–47 Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, … [podrobnosti dále…]