Den otců, svátek Otce 21. června 2020

Slavili jsme den otců, svátek Otce. Předposlední neděli v červnu byla bohoslužba věnována dětem. Po čase jejich nepřítomnosti kvůli pandemii se v našem kostele sešly snad všechny děti, které máme. Bylo to radostné a v radosti také proběhlo celé setkání. Děti a mládež pěkně vydrželi v klidu, úvodní část byla zkrácena, a samotné kázání bylo … [podrobnosti dále…]

Setkávání se s Bohem, setkávání se s lidmi

První čtení: Exodus 19, 2–8a Vytáhli z Refídimu, přišli na Sínajskou poušť a utábořili se v poušti; Izrael se tam utábořil naproti hoře. Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory: „Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích křídlech … [podrobnosti dále…]

Noc kostelů 12. června 2020

Návštěvníci přicházeli během celé doby, kdy byl kostel otevřen. Největší zájem byl o historii židovské obce, o které zasvěceně povídala sestra Eva. Na závěr se pak mohla občerstvit šálkem čaje „pod ochranou Nejvyššího“.  

Duch Svatý nás chce použít

První čtení: Skutky 2, 1–11 Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali … [podrobnosti dále…]