Aktuální stav setkávání od 2. května 2021

Milí přátelé, vzhledem k tomu, že již není omezen počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech, můžeme se scházet k bohoslužbám za dodržení stanovených podmínek: Mezi účastníky (s výjimkou členů jedné domácnosti) musí být dodrženy rozestupy 2 metry, při vstupu si každý vydezinfikuje ruce a používá respirátor nebo chirurgickou roušku. Pokud nemůžete přijít … [podrobnosti dále…]

Bohoslužba 25. dubna 2021

První část bohoslužby sloužila sestra Zdeňka Chaloupková, posloužila také kázáním, druhou část bohoslužby sloužil bratr farář Phanuel Osweto. Bohoslužbu na harmonium doprovázela sestra Markéta Vlková.

Aktuální opatření od 26. dubna 2021

S účinností od pondělí 26. dubna 2021 dochází opět k mírnému rozvolnění pandemických opatření. Počet účastníků bohoslužeb  již není omezen za dodržení následujících podmínek: Mezi účastníky (s výjimkou členů jedné domácnosti) musí být dodrženy rozestupy 2 metry, při vstupu si každý vydezinfikuje ruce a používá respirátor nebo chirurgickou roušku. Opatření již neobsahuje zákaz společného zpěvu.  … [podrobnosti dále…]

Neděle Dobrého Pastýře

Jásej Bohu, celá země. Pějte chvály k slávě jeho jména. Jeho slávu šiřte chvalozpěvem. Aleluja. (Žalm 66, 1) První čtení: Skutky 3, 1–8 Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození; každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby … [podrobnosti dále…]

Potřebujeme, aby nám otevřel mysl

První čtení: Skutky 3, 12–19 Když to Petr viděl, promluvil k lidu: „Muži izraelští, proč nad tím žasnete a proč hledíte na nás, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento člověk chodí? Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se … [podrobnosti dále…]

Společná sborová dovolená 2021

Aktualizace 3. 7. 2021: Těšíme se na společnou sborovou dovolenou od pátku 30. 7. do pátku 6. 8.2021. Cenu prosím uhraďte na účet 2100242006/2010 nebo mně ještě před odjezdem. Cena platí za týdenní pobyt, kdo se zpozdí/odjede o den dříve, platí stejně, kdo potřebuje zkrátit o víc, budu vyjednávat a domluvíme individuálně, ale byla by to … [podrobnosti dále…]

Pokoj vám

První čtení: Skutky 4, 32–35 Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole … [podrobnosti dále…]

Aktuální opatření od 12. dubna 2021

S účinností od pondělí 12. dubna 2021 došlo k mírnému rozvolnění pandemických opatření, takže se mohlo scházet ve vnitřním prostoru 10 lidí, což  by umožňovalo sdílení a modlitby i biblickou hodinu. Toto opatření však bylo opět zrušeno, takže všechna setkávání (mimo bohoslužby) se konají jen online. Bohoslužby se mohou konat za stejných podmínek jako dosud, … [podrobnosti dále…]