Otče, oslav své jméno

První čtení: Izajáš 6, 1–8 Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému: „Svatý, svatý, … [podrobnosti dále…]

Bohoslužba 30. května 2021

Bohoslužbu sloužili bratr farář Phanuel Osweto a sestra Zdeňka Chaloupková, na harmonium doprovázela sestra Esther Osweto. Sestra Zdeňka vedla první část bohoslužby a posloužila kázáním, ve druhé části pak pokračoval bratr farář.  

Noc kostelů 28. května 2021

Letošní Noc kostelů byla opět ve znamení pandemie. Bez občerstvení, s rouškami a dezinfekcí. Návštěvníci přicházeli již před plánovaným začátkem, zajímali se o historii budovy, o život církve i o umění. Bratr farář vedl modlitební chvíli s četbou Žalmu 122. Přestávky mezi návštěvami si sestry Eva, Jarmila a Pavla zpříjemňovaly zpěvem, bratr Jiří je svým … [podrobnosti dále…]

Koncert Lieder society ZAHAJUJEME! 5. června 2021 v 18 hod.

Srdečně zveme do našeho sboru na koncert písní spolku Lieder Society z. s. K programu: Slavné Vier letzte Lieder Richarda Strausse nebo Mahlerovy Kindertotenlieder – nejen tyto písňové cykly zazní na koncertech Zahajujeme!, kterými otevírá své působení spolek Lieder Society. Jde o ambiciózní program, oba velké cykly původně orchestrálních písní zazní v méně časté komorní podobě. … [podrobnosti dále…]

Prosme o vedení Ducha Svatého

První čtení: Skutky 2, 1–11 Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a … [podrobnosti dále…]

Noc kostelů 28. května 2021 od 19 hod.

Srdečně zveme na návštěvu našeho sboru v pátek 28. května 2021. Kostel bude otevřen od 19. do 22. hodiny. Návštěvníci si mohou prohlédnout expozici „Tvé jméno budu připomínat – Židé v Kladně 1848–1938“, která připomíná osudy těch, kteří se od konce 19. století scházeli v tomto kostele – bývalé synagoze, a také výstavu fotografií a dokumentů … [podrobnosti dále…]

Boží slovo nám pomáhá přinášet lidem lásku a odpuštění

První čtení: Skutky 1, 15–17.21–26 V těch dnech vstal Petr ve shromáždění bratří – bylo tam pohromadě asi sto dvacet lidí – a řekl: „Bratří, muselo se splnit slovo Písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoliv patřil do počtu nás Dvanácti a byl vyvolen … [podrobnosti dále…]

Dětská bohoslužba a svátek matek 9. května 2021

Bohoslužbu vedl bratr farář Phanuel Osweto, kázáním zaměřeným na vztah dětí a rodičů posloužila sestra Katka Lukavská, na harmonium doprovázela sestra Esther Osweto. Čtením biblických textů posloužili školáci Miriam, Zuzanka a Vítek. Na závěr bohoslužby děti rozdaly maminkám a babičkám karafiátky.