Společná sborová dovolená 2022

Sborová dovolená bude letos od 13. do 19. 8. 2022 (tj. sobota až pátek) na zámku Štěkeň http://www.congregatio-jesu.tode.cz. Ceny pobytu se liší podle počtu osob na pokoji a typu ubytování, pro dospělého se pohybují od 515 do 715 Kč/den, tj. 3 090 až 4 290 Kč za celý šestidenní pobyt s polopenzí, pro děti a studenty méně. Přihlášení … [podrobnosti dále…]

Pietní vzpomínka na oběti holocaustu z Kladna a okolí 27. 2. 2022

Pietní vzpomínku zahájil kantor Michal Foršt zpěvem žalmu 16. Potom bratr farář Phanuel Osweto přivítal přítomné  a seznámil je s průběhem vzpomínky. Sestra Zuzana Jurková připomněla události, na které dnes vzpomínáme, i historii vazby našeho sboru na židovské obce, které mají kladenské Tóry. Místní pěvecký sbor zazpíval píseň Šma Israel a pak již bratr farář … [podrobnosti dále…]

Dětská bohoslužba 27. února 2022

Bohoslužbu sloužil bratr farář Phanuel Osweto se sestrou Pavlou Vlkovou, která měla pro děti kázání. Na harmonium doprovázela Esther Osweto, biblické texty četly Ester Chytilová a Lucie Lomíčková. Po skončení bohoslužby prezentovala Miriam Chytilová svou knížku (Ne)obyčejné rostliny, kterou jí vydala Brněnská diecéze.

Výroční shromáždění 13. března 2022

Rada starších a farní úřad Církve čs. husitské v Kladně svolávají na neděli 13. března 2022 po Bohoslužbách (11.30 hod) v Husově sboru v Kladně, ul. Plk. Stříbrného, čp. 686 Výroční shromáždění náboženské obce s tímto pořadem jednání: Úvodní modlitba – uvítání přítomných (P. Vlková) Čtení zápisu z posledního řádného shromáždění v březnu 2021 (E. Bodláková) Volba … [podrobnosti dále…]

Sbírka na pomoc lidem na Ukrajině

Husitská diakonie a Církev československá husitská vyhlašuje „Finanční sbírku na pomoc lidem na Ukrajině“ Finanční pomoc posílejte na transparentní sbírkový účet Husitské diakonie: 2501867242/2010, variabilní číslo 500 Hluboce soucítíme s našimi „sousedy“ zasaženými válečným konfliktem a vyhlašujeme veřejnou sbírku na pomoc lidem na Ukrajině. Sbírka se bude konat v rámci bohoslužeb, peníze mohou posílat také jednotlivci na pro … [podrobnosti dále…]

Bohoslužba 20. 2. 2022 s požehnáním k narozeninám

Bohoslužbu sloužil bratr farář Phanuel Osweto, kázáním posloužila sestra Zdeňka Chaloupková, na harmonium doprovázela sestra Markéta Vlková. Večeři Páně jsme již opět přijímali v kruhu před oltářem. Na závěr  bratr farář poděkoval za službu našim sestrám Kamile a Markétě a popřál jim k jejich lednovým narozeninám.  Bohoslužba se pokusně natáčela na kanál youtube. Po bohoslužbě … [podrobnosti dále…]

Máme proměněná srdce?

Máme proměněná srdce? První čtení: Iz 58, 2–12 Den co den se mne dotazují, chtějí poznat moje cesty jako pronárod, jenž koná spravedlnost a řád svého Boha neopouští; na spravedlivé řády se mě doptávají, chtěli by mít Boha blízko. Proč se postíme, a nevšímáš si toho? Pokořujeme se, a nebereš to na vědomí.‘ Právě v … [podrobnosti dále…]

Blaze nám…, nebo spíše: Běda nám…?

První čtení: Jr 17, 5–10 Toto praví Hospodin: „Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Požehnán buď muž, který doufá v … [podrobnosti dále…]

Změny v opatřeních v boji proti Covid-19 platné od 10. do 28. února 2022

Informace pro Církev československou husitskou Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR čj.: MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN ze dne 9. února 2022 platí s účinností od 10. do 18. února 2022 tato opatření v boji proti epidemii Covid-19, která se týkají činnosti církví: 1. Konání bohoslužeb, stejně jako další shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím, již není … [podrobnosti dále…]