Svatodušní bohoslužby 5. června 2022

Vážené sestry a vážení bratři, milí přátelé, srdečně Vás zveme na Svatodušní bohoslužbu v našem sboru 5. 6. od 10 hod., ale také na Svatodušní bohoslužbu  5. 6. 2022 v 16:00 do Betlémské kaple. Při této bohoslužbě přijme kněžské svěcení ses. Mgr. Zdena Chaloupková z našeho sboru. Přijďme jí podpořit! 

Význam Ježíšovy modlitby za nás  

První čtení: Žalm 91, 1–4 Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“ Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Druhé čtení: Římanům … [podrobnosti dále…]

Noc kostelů 10. června od 18 hod.

Kostel bude otevřen od 18. do 21. hodiny Během celého večera: Stálá expozice kostela „Tvé jméno budu připomínat – Židé v Kladně 1848–1938“ s možností výkladu Výstava fotografií a dokumentů ze života sboru Možnost výkladu na témata: * Historie budovy – bývalé židovské synagogy * Sochař František Bílek, jeho Ukřižovaný v kostele CČSH v Kladně a … [podrobnosti dále…]

Pramen Božího pokoje

První čtení: Sk 16, 9–15 Tam měl Pavel v noci vidění: Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil: „Přeplav se do Makedonie a pomoz nám!“ Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. Vypluli jsme tedy z … [podrobnosti dále…]

Bohoslužba 15. května 2022 s požehnáním k narozeninám

Po společném přijímání Večeře Páně bratr farář Phanuel Osweto a sestra tajemnice Eva Bodláková za radu starších popřáli Boží požehnání oslavencům Dagmar, Judith a Zdeňkovi osobně a sestře Daně online k jejich květnovým narozeninám. Po bohoslužbě jsme ještě poseděli při společné hostině. Díky Pánu!