Bohoslužba v Betlémské kapli 6. července 2022

Ústřední rada Církve československé husitské Vás srdečně zve při příležitosti 607. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa. Bohoslužbu povede patriarcha Církve československé husitské spolu s farářkou Marikou Zvardoň a biskupem pražským Davidem Tonzarem. Kázání pronese patriarcha Tomáš Butta. Při bohoslužbě bude připomenuto 430. výročí narození Jana Amose Komenského. na bohoslužbu v Betlémské kapli v Praze, která … [podrobnosti dále…]

Setkání mladých CČSH a jejich přátel 23. až 25. září 2022

Pozvánka na další setkání mladých CČSH a jejich přátel. Kdy se setkání uskuteční? Uskuteční se od pátku 23. do neděle 25. září 2022, Začátek je v 17 hodin. Kde se setkání bude odehrávat? Program setkání se bude odehrávat v Chrámu Spasitele náboženské obce Brno-Židenice na adrese Karáskovo náměstí 2711, 615 00 Brno- Židenice. Přihláška a … [podrobnosti dále…]

Výzva k následování našeho Pána

První čtení: 1 Královská 19, 15–16.19–21 Hospodin mu řekl: „Jdi, vrať se svou cestou k damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Jehúa, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova z Ábel-mechóly, pomažeš za proroka místo sebe. Odešel odtud a našel Elíšu, syna Šáfatova, jak orá. Bylo před … [podrobnosti dále…]

Sjezd Sázavy 17.–19. června 2022

Třetí červnový víkend se „hydrofilní“ část sboru a jejich přátel vydala na již tradiční splouvání řeky. Stejně jako loni padla volba na Sázavu. Tentokráte jsme začali výše proti proudu, kousek od Zruče nad Sázavou. V sobotu čekalo početnou výpravu čítající 12 lodí téměř 20 km. Cílem dalšího dne byl Český Šternberk, ale vzhledem k přetrvávajícím … [podrobnosti dále…]

Ekumenická bohoslužba k uctění památky M. J. Husa 22. 6. 2022

K ekumenické bohoslužbé k uctění památky Mistra Jana Husa jsme se sešli ve středu 22. června 2022. Kázáním posloužil pplk. Mgr. Miloslav Kloubek, vojenský kaplan a kazatel Církve bratrské, modlitbami a požehnáním bratři faráři a kazatelé z ŘKC, CB, CSAD a náš bratr farář Phanuel Osweto. Husitskými písněmi doprovázeli členové našeho sboru pod vedením sestry … [podrobnosti dále…]

Bohoslužba 19. června s požehnáním oslavencům

První část bohoslužby i s kázáním sloužila sestra Ivana Doubravová, sestra Zdeňka Chaloupková pak druhou část s Večeří Páně. Na harmonium doprovázela sestra Esther Osweto, děti měla na starost sestra Dana Klozbergová. Na závěr bohoslužby přijali požehnání červnoví oslavenci Jiří, Zuzanka, Esther, Joseph, Marianka a Anička. Předem přijala blahopřání i sestra Růženka, kterou čekají 6. … [podrobnosti dále…]

Kdo se ke mně přizná před lidmi…

První čtení: Jr 20, 10-13 Z mnoha stran pomluvy slyším. Kolkolem děs! „Udejte ho!“ „Udáme ho!“ Kdekdo z těch, s nimiž jsem pokojně žil, čeká, až se zhroutím. „Snad se dá nachytat, pak ho přemůžeme, zajmeme ho a pomstíme se mu.“ Ale Hospodin je se mnou jako přesilný bohatýr, proto moji pronásledovatelé upadnou a dál … [podrobnosti dále…]

Svěcení sestry farářky Zdeňky Chaloupkové 5. 6. 2022

Slavnostní svatodušní bohoslužba byla také sloužena 5. června 2022 odpoledne v Betlémské kapli v Praze. Při ní přijala kněžské svěcení milá a obětavá sestra Zdeňka Chaloupková z našeho sboru. Jako světitelé byli bratr biskup David Tonzar, náš bratr farář Phanuel Osweto a předsedkyně rady starších sestra Pavla Vlková. Sdílíme radost z nové farářky, ze služebnice … [podrobnosti dále…]

I nám bylo odpuštěno

První čtení: 2. Samuelova 11, 26–12, 10.13 Když Urijášova žena uslyšela, že její muž Urijáš je mrtev, naříkala nad svým manželem. Jakmile však smutek pominul, David pro ni poslal, přijal ji do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu pak syna. Ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal. Hospodin poslal … [podrobnosti dále…]