Bratrská láska ať trvá

Texty: První čtení: 1 Pt 5, 5-7 Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť `Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost´. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží. … [podrobnosti dále…]

Sborová dovolená 2022 děti a mládež

Děti se scházely pod vedením bratra Miloše Fellera a sestry Zuzky Lomíčkové. Závěrečné vystoupení o přijetí Desatera a záchraně z Egypta se jim moc povedlo. Starší děti a mládež se scházely pod vedením sestry Zdeňly Chaloupkové a Petra Chytila, závěrečnou bojovku si také pěkně užily.  Ještě jsme přidali fotku nejmadších účastníků – roční Aničky a … [podrobnosti dále…]

Sborová dovolená 2022 výlety

Sborovou dovolenou jsme trávili na zámku Štěkeň od 13. do 19. srpna 2022. Nedělní odpolední výlet byl Klostermanovou naučnou stezkou, pondělní byl do Písku (částečně pěšky podél Otavy stezkou přes překážky – popadané stromy, zpět většina také pěšky podél Otavy, ale příjemnou cyklostezkou až k mostu v Zátaví, který v r. 1945 odděloval armády spojenců). … [podrobnosti dále…]

Sborová dovolená 2022 besedy a zpívání

Večerní programy i zpívání probíhaly v Biblickém sále na zámku Štěkeň. Besedy začínaly většinou ve skupinkách, pak se témata probírala společně. Nácvik duchovních písní z Taizé probíhal před večeří, poslední večer pak zpěváci předvedli výsledek týdenního úsilí. Na úplný závěr se pak zpívalo, jak to šlo.

Den odpočinutí Hospodina

První čtení: Izajáš 58, 9b–14 Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne. Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, … [podrobnosti dále…]

Jistota v nejistotě (o pokoji v době nepokoje)

Úvodní text: Žalm 94, 19 Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením. Tužby: Abychom širokou cestu hříchu opustili a na úzkou cestu života v Kristu vstoupili, modleme se k Hospodinu. Abychom okolnímu světu v nouzi duchovně i hmotně pomáhali, modleme se k Hospodinu. První čtení: Ozeáš 6, 3 Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Jako … [podrobnosti dále…]