Kolumbárium

Kolumbárium je přístupné v následující dny a hodiny: Čtvrtek 9:00–11:00 Neděle 9:00–10:00 Ve středu 2. listopadu 2022 je přístupné od 10:00–16:00. Pokud by bylo třeba, je možné  předem dohodnout i jiný termín návštěvy se správcem kolumbária nebo členem Rady starších. Informace o kolumbáriu jsou běžně uvedeny na stránce „Kontakty“.  

Výlet Neumannovou stezkou 22. října 2022

V sobotu 22. října jsme se vydali na podzimní vycházku z Unhoště Neumannovou stezkou. Cílem byla chata manželů Evy a Karla Bodlákových, která se nachází poblíž Červeného mlýna. Počasí zprvu značně deštivé některé výletníky odradilo, ale dvanáct statečných to nevzdalo a na cestu se vydalo. Chvíli po vyjití již déšť ustával a vykouklo na nás … [podrobnosti dále…]

Bohoslužba 16. 10. 2022 s požehnáním oslavencům

Bohoslužbu sloužila sestra Zdeňka Chaloupková, hudební doprovod sestra Esther Osweto. Na závěr bohoslužby dostali požehnání oslavenci Petr Chytil s dcerami Esterkou a Valentýnkou. Bohoslužba byla pro naše nemocné přenášena i online, tak jsme jim po skončení mohli zamávat. Po bohoslužbě jsme se sešli k prodloužené v Komenského síni.

Spravedlivý bude živ z víry

První čtení: Abk 1, 1-4; 2, 1-4 Výnos, který přijal ve vidění prorok Abakuk. Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí, a ty nezachraňuješ. Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky na trápení hledíš? Doléhají na mne zhouba a násilí, rozrostli se spory a sváry. Proto je … [podrobnosti dále…]

Bohoslužba 2. října 2022 s modlitbami za pokoj Jeruzaléma

Bohoslužbu sloužily sestry Zdeňka Chaloupková a Ivana Doubravová, na harmonium doprovázela sestra Esther Osweto. Při modlitební chvíli jsme se opět připojili ke křesťanům ze všech denominací, jazyků, ras a národů, kteří každou první neděli v říjnu vyprošují pokoj pro Jeruzalém. Na závěr bohoslužby přijali požehnání jako posilu v nemoci sestra Zdeňka Chaloupková a bratr farář … [podrobnosti dále…]