2022 12 25 Hod Boží vánoční

Bohoslužbu sloužil bratr farář Phanuel Osweto, první část včetně kázání vedla sestra Ivana Doubravová, na harmonium doprovázela sestra Esther Osweto. Prvním čtením posloužila sestra Pavla Vlková, druhým bratr Petr Chytil.

2022 12 24 Štědrý den

Bohoslužbu zahájili zpěváci písní Ejhle, Hospodin přijde a rozsvícením všech čtyřech svíček na adventním věnci. Bohoslužbu sloužil bratr farář Phanuel Osweto se sestrou Renatou Chytilovou, na harmonium doprovázela sestra Esther Osweto. Prvním čtením posloužil bratr Jiří Tučan, druhým bratr Petr Chytil. Bohoslužba byla přenášena online.

Bůh k nám mluví ve svém Synu

                        Texty: Iz 52,7-10; Žd 1, 1-6; J 1, 1-14 Kázání: Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje.“ Od roku 1990 přivážejí brněnští skauti Betlémské světlo do ČR. Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří … [podrobnosti dále…]

Boží syn přišel k nám  

texty: Izajáš 9, 1–6; Titoví 2, 11–14; Lukáš 2, 1–14 Milí přátelé, pokoj vám v tomto vánočním čase! Jeden z mých oblíbených biblických veršů je text evangelia podle Matouše ze 17. kapitoly. V tomto textu apoštol Petr na hoře proměnění řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme zde. Chceš-li, udělám tu tři stany jeden tobě, jeden Mojžíšíšovi … [podrobnosti dále…]

Čtvrtá adventní neděle 18. prosince 2022

Bohoslužbu zahájili zpěváci písní Ejhle, Hospodin přijde a zapálením čtvrté svíčky na adventním věnci. Bohoslužbu vedl   farář Phanuel Osweto, první část včetně kázání sloužila sestra Dana Klozbergová. První i druhé čtení přednesl bratr Jiří Tučan, hudební doprovod sestra Esther Osweto. Po bohoslužbě jsme se sešli na prodloužené v Komenského síni, ale již bez focení.

Radujme se, neboť přichází Syn Boží – 3. adventní neděle

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Pán je blízko. (Filipským 4, 4.5b) První čtení: Izajáš 35, 1-7a.10 Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanónu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha. Dodejte … [podrobnosti dále…]

Třetí adventní neděle 11. prosince 2022

Bohoslužbu zahájili zpěváci písní Ejhle, Hospodin přijde a zapálením třetí svíčky na adventním věnci. Bohoslužbu již vedl  po delší nemoci bratr farář Phanuel Osweto, první část včetně kázání sloužila sestra Zdeňka Chaloupková. První čtení přednesl bratr Jiří Tučan, druhé čtení sestra Jarmila Chytilová, hudební doprovod sestra Esther Osweto. Bratr farář požehnal dětem i malému Brunovi … [podrobnosti dále…]