Výlet na Louštín 22. dubna 2023

Louštín je vrch poblíž Lužné u Rakovníka. Vrch se zvedá postupně a cesta je poměrně pohodlná, vede lesem a je vhodná i pro kočárek. Jen v závěru je prudší stoupání, není dlouhé a je po asfaltu. Na vrcholu je pěkný výhled a ohniště i s altánkem, vše se využilo. Celkově to bylo zhruba 8 km, … [podrobnosti dále…]

Radost v blízkosti vzkříšeného Ježíše Krista

První čtení: Skutky 2, 14.36-41 Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: „Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně: Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.“ Když to slyšeli, byli zasaženi … [podrobnosti dále…]

Credo – prezentace básnické sbírky

Naše milá předsedkyně rady starších Pavla Vlková vydala ke svému životnímu jubileu knižku svých básní, z nichž některé byly již i zhudebněny. Fotografie z prezentace ve Středočeské vědecké knihovně, kde Pavla pracuje, můžete nalézt zde.

Pokoj vám!

První čtení: Sk 2, 22–32 Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z … [podrobnosti dále…]

Prodloužená po bohoslužbě 16. dubna 2023

Po bohoslužbě jsme sešli dolů pod kostel do Komenského síně, kde již oslavenci připravili bohaté občerstvení. Pomodlili jsme se, zazpívali jsme jim, zapálili narozeninové fontány a pustili se do hodování. Díky Bohu za ty dary! Foto Jarmila Chytilová a Kamila Krucká

Bohoslužba 16. dubna 2023 s požehnáním oslavencům

Bohoslužbu sloužil bratr farář Phanuel Osweto, na harmonium doprovázela Esther Osweto. Na závěr bohoslužby bratr farář požehnal těm, kteří se narodili v dubnu – Vítek, Katka, Anička, Pavla, Alžbětka a Eva. Anička a Pavla slavily významná životní jubilea – 75 a 60 let. Přišel jim také požehnat bratr farář Stanislav Jurek, který zde dlouhá sloužil. … [podrobnosti dále…]

Význam prázdného hrobu

První čtení: Skutky 10, 34-43 A Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Dobře víte, … [podrobnosti dále…]

Hod Boží velikonoční 9. dubna 2023

Kristus vstal z mrtvých, aleluja! Velikonoční neděli jsme slavili společně s dětmi a mládeží, radovali se s Kristova vzkříšení a na závěr se před sborem vyfotografovali a zamávali na pozdrav sestrám, které se již bohoslužby nemohou pro nemoc nebo vzdálenost účastnit. Foto Jarmila a Petr Chytilovi

Zelený čtvrtek 6. dubna 2023

Ve čtvrtek  jsme se sešli v Komenského síni k připomenutí poslední večeře Pána Ježíše. Setkání vedly sestry Pavla Vlková a Zdena Chaloupková, která také posloužila promluvou. Díky za požehnaný čas, strávený v Kristově jménu. foto Jarmila a Kryštof Chytilovi

Velikonoční bohoslužby 2023

Velikonoční setkání a bohoslužby se budou konat v těchto časech: Zelený čtvrtek – 6. dubna 2023 v 17:00   Sejdeme se kolem stolu v Komenského síni a připomeneme si poslední večeři Pána Ježíše Velký pátek – 7. dubna 2023 v 15:00   Pašijové čtení podle evangelisty Marka  Hod Boží velikonoční – 9. dubna 2023 v 10:00    … [podrobnosti dále…]