Andělé – Boží poslové

Kázání pro děti

První čtení: Exodus, kapitola 23, verše 20–22
Hle, posílám před tebou anděla, aby tě opatroval na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil. Měj ho ve vážnosti a poslouchej ho, nepopouzej ho. Neodpustí totiž vaše provinění – vždyť v něm přebývá mé jméno! Budeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám, budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků.

Druhé čtení: Skutky, kapitola 12, verše 5–9
Petr byl takto hlídán ve vězení, ale církev se za něj vroucně modlila k Bohu. Noc předtím, než ho chtěl Herodes předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže před nimi hlídaly vězení. Vtom vedle něj stanul Hospodinův anděl a v cele zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku a vzbudil ho. „Rychle vstávej!“ Řetězy mu spadly z rukou a anděl mu řekl: „Oblékni se a obuj.“ Když to udělal, anděl pokračoval: „Vezmi si plášť a pojď za mnou.“ Petr ho následoval, ale nevěděl, že to s tím andělem je doopravdy, myslel si, že má vidění.

Evangelium: Lukáš, kapitola 1, verše 11–13
Vtom se Zachariášovi ukázal Hospodinův anděl; stál vpravo od kadidlového oltáře. Když ho Zachariáš spatřil, byl ohromen a přemožen strachem. Anděl mu však řekl: „Neboj se, Zachariáši! Tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan.“

Není to dlouho, co jsme si připomínali vánoční příběh – příběh o narození Ježíše. Říkali jsme si mimo jiné, že velkou roli v tomto příběhu hrají andělé. Anděl oznamuje Marii, že se jí narodí syn, anděl nabádá Josefa ve snu, aby se o Marii postaral, andělé oznamují pastýřům poblíž Betléma, že se narodil Ježíš-Spasitel, anděl varuje Josefa, aby s Marií a malým Ježíšem uprchli z Betléma do Egypta. Zkoušeli jsme si představit, jak takový anděl vypadá, zkoušeli jsme je i malovat. O andělech se dočteme taky jinde v Bibli. Kdo jsou tedy ti andělé? K čemu jsou? Jsou to Boží poslové, jeho pracovníci – Bůh je pověřuje různými úkoly. Někteří jsou v Bibli nazýváni i jménem – třeba anděl Gabriel. Bůh anděly často posílá k lidem, aby jim předali nějakou důležitou zprávu. Lidé na anděly reagují různě. V Bibli máme mnoho příkladů. Marie, matka Ježíše, přijala zprávu od anděla, že se jí narodí syn, s důvěrou a pokorou – Marie řekla: „Hle, jsem služebnice Páně. Ať se mi stane podle tvého slova!“ (Lukáš 1, 38). Také Josef zprávu přijal a zařídil se podle ní: Když se Josef probudil, zachoval se, jak mu přikázal Hospodinův anděl, a vzal si Marii za manželku. (Matouš 1, 24). Naopak kněz Zachariáš, o kterém bylo dnešní poslední čtení, o andělových slovech pochyboval. Když mu anděl oznámil, že z něj bude tatínek, tak se s andělem dohadoval: „Podle čeho to poznám?“ zeptal se anděla Zachariáš. „Vždyť jsem stařec! I moje manželka je v pokročilém věku.“ (Lukáš 1, 18) Co myslíte, že na to anděl? Představte si, že by vás třeba maminka poslala doručit nějakou důležitou zprávu pro vašeho sourozence. Stalo se vám to někdy? Že jste měli něco vyřídit od mámy? A stalo se vám, že ten sourozenec vám nevěřil? Třeba byste měli říct: „Skvělá zpráva! Máma má pro tebe ten koláč, cos ho tolik chtěl!“ a on by vám odpověděl“ „Fakt? Ale vždyť máma nic nepekla a ani nebyla nikde nakoupit, tak to není možný.“ Jak by vám bylo jako poslovi v takovou chvíli? Bylo by vám to jedno? Byli byste naštvaní, že vám nevěří? Bylo by vám to líto? Přečteme si, co udělal anděl: Anděl mu odpověděl: „Já jsem Gabriel, který stojí před Boží tváří! Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tu radostnou novinu. Protože jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas naplní, hle, budeš němý a nepromluvíš až do dne, kdy se ty věci stanou.“ (Lukáš 1, 19–20) To znamená, že Zachariáš byl za to svoje pochybování potrestaný. Nemohl mluvit. Nemohl nikomu vyprávět o tom, že viděl anděla! Představte si, že by se vám zjevil anděl, mluvil s vámi, řekl vám takovou důležitou a úžasnou věc, a vy byste to nemohli vyprávět. A nemohl mluvit dlouho – celou dobu, než se to předpovězené miminko – Jan Křtitel – narodilo, asi 9 měsíců.

Andělé nenosí vždycky jenom zprávy. Můžou třeba i pomáhat. Ve druhém čtení jsme slyšeli příběh o tom, jak Bůh poslal anděla, aby osvobodil z vězení apoštola Petra, jednoho z Ježíšových učedníků. Anděl tam způsobil mnoho zázraků – Petrovy spadly z rukou řetězy, prošli nepozorovaně kolem stráží, brána se před nimi sama otevřela. Zajímavé taky je, že Petr si myslel, že se mu to všechno jen zdá! Až když byl venku z vězení, tak si uvědomil, že to bylo doopravdy.

Když se mluví o zjevení anděla, tak si to obvykle představujeme jako velkou nevšední událost, trochu strašidelnou a určitě nepřehlédnutelnou. Bible nám ale ukazuje, že někdy si anděla nemusíme všimnout, jako se to stalo jakémusi Balaámovi (Numeri 22, 21–35). Balaám jel za nepřáteli Izraelců a Bůh ho chtěl zadržet. Poslal proto svého anděla s plamenným mečem, aby mu zastoupil cestu. Ten to třikrát udělal a představte si, že Balaám toho anděla ani poprvé, ani podruhé ani potřetí neviděl! Naštěstí ho viděla Balaámova oslice a pokaždé andělovi uhnula nebo se zastavila a zabránila tak srážce. Balaám ji nejdřív měl za neposlušnou, a tak ji bil. Až pak konečně anděla taky uviděl. …Když spatřil Hospodinova anděla stojícího v cestě s taseným mečem v ruce, poklonil se a padl na tvář. Hospodinův anděl mu řekl: „Proč jsi už třikrát zbil svou oslici? Hle, to já jsem ti zahradil cestu, neboť se mi vůbec nelíbí. Oslice mě spatřila a už třikrát přede mnou uhnula.“ (Numeri 22, 31–33)

Andělé tedy pro nás můžou být neviditelní. Taky můžou vypadat jako lidé, takže si je snadno s lidmi spleteme. V listu Židům čteme: Nezapomínejte na pohostinnost – díky ní někteří nevědomky hostili anděly! (Židům 13, 2) Takže se setkali s andělem a nepoznali to.

A co andělé dělají? Přinášejí zprávy, můžou trestat, můžou nám v něčem bránit (když děláme něco, co se Bohu nelíbí nebo od čeho nás chce uchránit), můžou nám pomáhat a ochraňovat nás.

Komu myslíte, že andělé pomáhají? Všem lidem? Chtěli byste, aby vám pomáhali andělé? Boží andělé pomáhají těm, kdo plní Boží úkoly – Marii, Ježíšovi, Petrovi a dalším. Možná si teď říkáte, že jste ale žádný úkol od Boha nedostali! Jenže to, co po nás Bůh chce, nám už řekl. Poslal nám totiž Ježíše, ne jenom na chvilku, s jednou krátkou zprávu, s jedním úkolem, ale na dlouho, na 33 let, aby s námi žil a aby nás naučil, co od nás Bůh chce a taky co má pro nás připraveno. Naším úkolem je proto zkoumat Ježíšovo učení a snažit se jím řídit, a pak Boží andělé budou s námi. Amen.

Kázání pro děti 20. 1. 2019 připravila Kateřina Lukavská (Biblické texty B 21)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..