Výlet Neumannovou stezkou 22. října 2022

V sobotu 22. října jsme se vydali na podzimní vycházku z Unhoště Neumannovou stezkou. Cílem byla chata manželů Evy a Karla Bodlákových, která se nachází poblíž Červeného mlýna. Počasí zprvu značně deštivé některé výletníky odradilo, ale dvanáct statečných to nevzdalo a na cestu se vydalo. Chvíli po vyjití již déšť ustával a vykouklo na nás … [podrobnosti dále…]

Sborová dovolená 2022 děti a mládež

Děti se scházely pod vedením bratra Miloše Fellera a sestry Zuzky Lomíčkové. Závěrečné vystoupení o přijetí Desatera a záchraně z Egypta se jim moc povedlo. Starší děti a mládež se scházely pod vedením sestry Zdeňly Chaloupkové a Petra Chytila, závěrečnou bojovku si také pěkně užily.  Ještě jsme přidali fotku nejmadších účastníků – roční Aničky a … [podrobnosti dále…]

Sborová dovolená 2022 výlety

Sborovou dovolenou jsme trávili na zámku Štěkeň od 13. do 19. srpna 2022. Nedělní odpolední výlet byl Klostermanovou naučnou stezkou, pondělní byl do Písku (částečně pěšky podél Otavy stezkou přes překážky – popadané stromy, zpět většina také pěšky podél Otavy, ale příjemnou cyklostezkou až k mostu v Zátaví, který v r. 1945 odděloval armády spojenců). … [podrobnosti dále…]

Sborová dovolená 2022 besedy a zpívání

Večerní programy i zpívání probíhaly v Biblickém sále na zámku Štěkeň. Besedy začínaly většinou ve skupinkách, pak se témata probírala společně. Nácvik duchovních písní z Taizé probíhal před večeří, poslední večer pak zpěváci předvedli výsledek týdenního úsilí. Na úplný závěr se pak zpívalo, jak to šlo.