O nás

Posláním Církve československé husitské je hlásat evangelium, vyznávat svou víru, svědčit o ní a uvádět ji v život, …

Pro nás z toho vyplývají hlavní tři oblasti činnosti – budování vnitřního společenství, misijní aktivity a diakonická (sociální) práce.


 1. Budování církevního společenství:

Bohoslužby, biblické vzdělávání, schůzky jednotlivých skupin – ženy, muži, senioři, děti, mládež, víkendová soustředění

– Vydávání vlastního zpravodaje Nahoru

– Sportovní a rekreační aktivity – zimní rekreace, letní rekreace, vodní turistika, rekreační volejbal. Rekreační aktivity jsou pořádány i s ohledem na účast seniorů.

– Kulturní a společenské aktivity – besedy a literárně hudební pořady, koncerty vlastního pěveckého sboru i pozvaných hudebníků včetně benefičních koncertů.


2. Misijní aktivity:

– Svědectví členů sboru životem i slovem.

– Pastorační návštěvy faráře a pastoračních asistentek.

– Rozdávání misijních materiálů (kalendáře, letáčky) i vlastního zpravodaje Nahoru.

– Pořádání akcí pro děti.

– Kulturní a společenské aktivity (viz výše).


3. Sociální aktivity

– Návštěvy seniorů i osamělých lidí a praktická pomoc.

– Finanční i praktická pomoc slabším rodinám i jednotlivcům v okolí.

– Církevních aktivit se účastní i děti a mládež ze sociálně slabších rodin mimo církev, kterým pobyt financujeme popř. na něj přispíváme.