Dějiny kladenského Husova sboru CČSH

Kladenská náboženská obec byla založena roku 1925. Zprvu se scházela v budově IMCY, ale od r. 1939 se bohoslužby konaly v budově synagogy, která z počátku sloužila zároveň i židovské obci. Neblahé osudy jejích členů jsou pro nás závazkem, aby jejich odkaz nebyl zapomenut, i když r. 1958 byla synagoga odkoupena a vlastnické právo převedeno na náboženskou obec Církve československé husitské. V r. 1967 byla dokončena nová vnitřní úprava, jejíž zajímavosti je socha Františka Bílka Ukřižovaný, model ke střední části oltáře pro chrám sv. Víta.

V kronice kladenské náboženské obce lze nalézt mnoho zajímavého z její historie. S vybranými částmi se můžete seznámit díky opisu a naskenování Pamětní knihy.

Seznam všech sloužících duchovních.