Dějiny kladenské židovské náboženské obce

Pohled do minulosti bývá někdy příjemný, jindy smutný. Pohled na život lidí, kteří žili před námi, může být i velmi poutavý. Často pohnuté osudy, jednání a zásady našich předchůdců jsou pro nás nejen inspirací, ale závazkem, aby jejich odkaz nebyl zapomenut.

Stálá expozice Tvé jméno budu připomínat – Židé v Kladně 1848-2014

Budova našeho kostela je bývalá synagoga. Jednou z akcí, jak uctít památku těch, kteří se od konce 19. století do roku 1939 scházeli v této synagoze, bylo vytvořit stálou expozici, která by připomínala tragický osud příslušníků židovského národa v našem městě. Projekt jsme nazvali Tvé jméno budu připomínat – Židé v Kladně 1848-2014. V názvu projektu jsou slova žalmisty, který má na mysli jméno Hospodinovo. Přestože je expozice určena nejširší veřejnosti, nechtěli jsme duchovní rozměr opominout.

Rozšíření stálé expozice – Kladenská synagoga a Druhý život svitků Tóry (březen 2023)

Expozici Tvé jméno budu připomínat – Židé v Kladně 1848-2014 jsme 17. března 2023 rozšířili o dva panely nazvané Kladenská synagoga a Druhý život svitků Tóry. První panel informuje o poválečných osudech synagogy a počátcích našeho zájmu o Izrael. Druhý popisuje, jak došlo k tomu, že do bývalé synagogy v Kladně přijeli Židé z USA a Velké Británie, aby tak dali najevo své přátelství a respekt. Více o výstavě lze nalézt v proslovu Mgr. Evy Bodlákové při vernisáži výstavy.   Fotografie z vernisáže jsou k dispozici v naší fotogalerii.

Druhý život kladenských svitků Tóry

Velmi poutavý je příběh svitků Tóry bývalé kladenské židovské obce a lidí kolem nich. Souhrnný přehled událostí naleznete zde – Druhý život kladenských svitků Tóry.

Kontakty se zahraničními židovskými obcemi

Korespondence se zástupci  židovských kongregací z Londýna a z Fairfieldu v USA vyústila v několik nezapomenutelných setkání:

Antonín Reimann – Osud židovské rodiny ve XX. století

Antonin Raymond byl světoznámý architekt působící zejména v USA a Japonsku. Narodil se však jako Antonín Reimann v kladenské židovské rodině. Výstava, kterou jsme pořádali v létě 2006, mapovala velmi pohnuté osudy jeho rodiny v časech holokaustu i jeho vlastní osud jakožto jedinného přeživšího.

Kořeny víry – celorepubliková konference o Izraeli

Celorepubliková konference o Izraeli „Kořeny víry“ se konala v Kladně v červnu 2006. V jejím rámci probíhal i kulturně osvětový pořad Kladno židovské.