Dějiny kladenské židovské náboženské obce

Pohled do minulosti bývá někdy příjemný, jindy smutný. Pohled na život lidí, kteří žili před námi, může být i velmi poutavý. Často pohnuté osudy, jednání a zásady našich předchůdců jsou pro nás nejen inspirací, ale závazkem, aby jejich odkaz nebyl zapomenut.

Stálá expozice Tvé jméno budu připomínat – Židé v Kladně 1848-2014

Budova našeho kostela je bývalá synagoga. Jednou z akcí, jak uctít památku těch, kteří se od konce 19. století do roku 1939 scházeli v této synagoze, bylo vytvořit stálou expozici, která by připomínala tragický osud příslušníků židovského národa v našem městě. Projekt jsme nazvali Tvé jméno budu připomínat – Židé v Kladně 1848-2014. V názvu projektu jsou slova žalmisty, který má na mysli jméno Hospodinovo. Přestože je expozice určena nejširší veřejnosti, nechtěli jsme duchovní rozměr opominout.

Druhý život kladenských svitků Tóry

Velmi poutavý je příběh svitků Tóry bývalé kladenské židovské obce a lidí kolem nich. Souhrnný přehled událostí naleznete zde – Druhý život kladenských svitků Tóry.

Kontakty se zahraničními židovskými obcemi

Korespondence se zástupci  židovských kongregací z Londýna a z Fairfieldu v USA vyústila v několik nezapomenutelných setkání:

Antonín Reimann – Osud židovské rodiny ve XX. století

Antonin Raymond byl světoznámý architekt působící zejména v USA a Japonsku. Narodil se však jako Antonín Reimann v kladenské židovské rodině. Výstava, kterou jsme pořádali v létě 2006, mapovala velmi pohnuté osudy jeho rodiny v časech holokaustu i jeho vlastní osud jakožto jedinného přeživšího.

Kořeny víry – celorepubliková konference o Izraeli

Celorepubliková konference o Izraeli „Kořeny víry“ se konala v Kladně v červnu 2006. V jejím rámci probíhal i kulturně osvětový pořad Kladno židovské.