Kořeny víry – celorepubliková konference o Izraeli – červen 2006

Celorepubliková konference o Izraeli „Kořeny víry“ se konala v Kladně od pátku 9. června do neděle 11. června 2006. V jejím rámci probíhal i kulturně osvětový pořad Kladno židovské.

Konference byla zahájena v pátek 9. června prvním seminářem na téma „Církev a Izrael v minulosti“. Na něj navázala ekumenická kajícná bohoslužba, jejímž cílem bylo účinné pokání z lhostejného a negativního vztahu Církve k Židům a k Izraeli. V sobotu byly semináře na téma „Církev a Izrael dnes“ a „Církev a Izrael v budoucnosti“. Hlavním řečníkem konference byl bratr Fredi Winkler. V neděli se konala společná bohoslužba s mesiánskými prvky.

V rámci kulturního programu byl v našem sboru v sobotu Večer synagogální hudby Alexandra Shonerta a Kateryny Kolcové-Tlusté a v neděli koncert skupiny Mišpacha.

V neděli bylo v našem sboru Vzpomínkové čtení jmen obětí holocaustu z řad obyvatel židovského původu, kteří byli transportování do Terezínského gheta z kladenského seřadiště ve dnech 22. a 26.2. 1942. Z 1623 osob se jich vrátilo jen 120.