Tvé jméno budu připomínat – Židé v Kladně 1848-2014

Srdečně zveme na stálou expozici o historii kladenské židovské obce. Expozice je otevřena ve středu od 14 do 15.30 a po domluvě, zejména pro školy a skupiny, na čísle farního úřadu +420 777 519 773, popř. mailem ccshkladno@volny.cz

Budova našeho kostela je bývalá synagoga, proto jsme na sebe vzali závazek vzpomínat na její předchozí uživatele. Jednou z akcí, jak uctít památku těch, kteří se od konce 19. století do roku 1939 scházeli v této synagoze, bylo vytvořit stálou expozici, která by připomínala tragický osud příslušníků židovského národa v našem městě. Projekt jsme nazvali Tvé jméno budu připomínat – Židé v Kladně 1848-2014. V názvu projektu jsou slova žalmisty, který má na mysli jméno Hospodinovo. Přestože je expozice určena nejširší veřejnosti, nechtěli jsme duchovní rozměr opominout.

Scénář expozice zpracovala PaedDr. Irena Veverková, grafického návrhu a realizace se ujal Radek Hejret. Finančně přispěli Nadační fond obětem holocaustu a Statutární město Kladno. Vernisáž se za přítomnosti autorů  uskutečnila v pondělí 20. října 2014.