Výstava: Antonín Reimann – Osud židovské rodiny ve XX. století

Od 21. června do 30. září 2006 byla veřejnosti zpřístupněna v prostorech kostela Církve čs. husitské výstava:

Antonín Reimann- Osud židovské rodiny ve XX. století
Výstava byla konaná pod záštitou Jeho Excelence, Velvyslance Státu Izrael, pana Arieho Arazi.
Výstava byla věnovaná židovské rodině Aloise Reimanna, kladenského obchodníka, z jehož šesti dětí pouze syn Antonín přežil nacistické vyvražďování, a to jen díky jeho brzké emigraci do USA. Tam se z něho stal významný a dnes již světově proslulý architekt, který působil kromě USA převážně v Japonsku. Po emigraci změnil jméno na Antonin Raymond.
Výstava byla plná obrazových dokumentů zachytávajících osudy celé rodiny,  doplněná o trojrozměrný model rodinné vily z Tokia, ve které Antonin Raymond žil a kterou sám navrhoval.
Výstava vznikla díky dlouholeté práci PaedDr. Ireny Veverkové ze společnosti Patria, společnosti pro ochranu kulturního dědictví. Realizátorem bylo grafické studio Dost dobrý design.