Znovuzasvěcení kladenské Tóry v Beth El, Fairfield, USA, červen 2008

Na pozvání starosty města Fairfieldu odjela na začátku června 2008 do tohoto města kladenská delegace vedená primátorem Ing. Danem Jiránkem, aby se zúčastnili slavnostního znovuzasvěcení kladenské Tóry v kongregaci Beth El. Za naši náboženskou obec byla členem delegace sestra Eva Bodláková a dalším členem byla dr. Irena Veverková z kladenského archivu, která měla pro naše přátele mnoho nových poznatků o kladenských židech.  Sestra Eva  vezla do USA naše pozdravy, společnou fotografii, záznam z našeho koncertu židovských písní na DVD a vitráž, kterou zhotovil bratr Miloš Feller podle desatera na budově našeho sboru.

Průběh návštěvy popsala sestra Eva v našem zpravodaji Nahoru č. 6/2008.

Informace o setkání bylo možné nalézt i na stránkách Generálního konzulátu ČR v New Yorku, dnes již jen v jejich pdf verzi).