Setkání v synagoze 25. prosince 2007

Na Hod Boží dne 25. prosince 2007 jsme přivítali v našem kostele, bývalé synagoze, zástupce židovské kongregace Beth El z Fairfieldu, která pečuje o jednu z kladenských Tór. Setkání našich dvou společenství předcházela procházka Kladnem a prohlídka židovského hřbitova. Setkání bylo krásné, dojemné, bralo za srdce. Hovořili jsme my, jak vše začalo, hovořili naši přátelé z USA. Na šófar pro požehnání troubil bratr Sedláček z ICEJ. Zpíval náš Husitský sbor česky i hebrejsky a nakonec jsme zpívali společně píseň Šalom chaverim.

Zvláštní hebrejské díkůvzdání pronesl pan Ing. Petr Herrmann, jeden z mála členů kladenské židovské obce, který přežil holocaust. V mládí tuto synagogu navštěvoval a nyní děkoval za to, že se tohoto okamžiku směl ve svých 82 letech dožít. Je to modlitba, která se vyslovuje při zvláštních příležitostech, jako svatba, narození dítěte, bar či bat micva: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech haolam, šehechejanu, vekijemanu, vehigianu lazeman haze.

Buď požehnán, Hospodine, Bože náš, králi světa, jenž jsi nám popřál dožít a dočkat se a dosáhnout tohoto času.

Dojmy našich účastníků i amerických hostů si můžete přečíst v našem zpravodaji Nahoru č. 1/2008. Za všechny vyjádření Ellin Yassky: „Každý cítil, že se psala historie a že se díky vám na nás smálo samo nebe“ a Pavly Vlkové po hebrejské modlitbě: „Uvědomila jsem si, že jsme opravdu v synagoze, že hebrejština a modlitba sem patří a je zde doma, že my jsme tu vlastně trochu hosty, naroubovaná planá oliva. A pocítila jsem vděčnost za to, že můžeme být těmi, kdo zde žijí, modlí se a vytvářejí společenství Božího lidu.“