Společná bohoslužba křesťanů a Židů, říjen 2009

Návštěva z londýnské židovské kongregace

V neděli 11. října 2009 navštívila Kladno skupina dvaceti dvou Židů z Northwood and Pinner Liberal Synagogue vedená emeritním rabínem panem Dr. Andrew Goldsteinem. Tato skupina přijela do České republiky slavit svátek Simchat Tóra a navštívit místa spojená se svitky Tór, které mají. Kromě  Kolína, který pravidelně navštěvují již několik let, a  Třeboně, chtěli tentokrát zajet i do Kladna, odkud mají neúplný svitek, který je v jejich synagoze vystaven jako vzpomínka na tragédii evropských Židů za druhé světové války.

Rabi Goldstein je předsedou evropské oblasti Světové unie progresivního judaismu. Se skupinou přijela také paní Ruth Weyl, která pracuje v Mezinárodní radě křesťanů a židů a která návštěvu u nás zajišťovala. Přijel i pan Michael Heppner, který do Kladna jezdil v osmdesátých letech za obchodem do POLDI a tehdy se setkal také s panem Rudolfem Salusem, bývalým předsedou kladenské židovské obce.

Před Bohoslužbou zajeli naši hosté nejprve na kladenský židovský hřbitov, aby tam uctili památku svých souvěrců a pomodlili se Kadiš. Při Bohoslužbě bratr farář Jurek nejenže velmi vhodně vybral texty z Písma, ale zapojil do naší Bohoslužby s liturgií i naše hosty. Mohli jsme tak slyšet hebrejské vyznání víry Slyš, Izraeli jako součást evangelijního čtení (Mk 12, 28-32), hebrejsky zpívaný žalm 121 a hebrejský text čtený panem rabínem z kolínské Tóry (úvodní slova Genesis). Při Bohoslužbě jsme kromě starých křesťanských písní z doby reformace zpívali i písně židovské. Naši hosté byli pohnuti, často k slzám. Přítomnost Ducha Božího jsme zažívali všichni, i naši nevěřící přátelé.

Více o této události včetně promluvy pana rabína i bratra faráře naleznete ve zpravodaji Nahoru č. 6/2009.