Setkávání

Ve sboru se setkáváme pravidelně na bohoslužbách, při biblických hodinách, na skupinkách dospělých, mládeže i dětí, při sdílení a modlitbách. Kromě toho se scházíme při sborových soustředěních v době svatodušní a adventní, pořádáme společnou letní dovolenou a podzimní víkendové soustředění.

Pravidelná setkávání podle dnů:

Neděle

9:15 hod. zpívání a modlitby
10 hod. bohoslužba s péčí o děti (prodloužené po bohoslužbách se konají každou třetí neděli v měsíci)

Pondělí

15 hod. setkání seniorů v Domově pro seniory, ul. Fr. Kloze 1178

18:30 hod. mužská skupinka v liché týdny online

Úterý

15:30 hod. ženská skupinka sdílecí podle domluvy

Středa

16 hod. sdílení a modlitby
17 hod. biblická hodina  (V době adventu se místo biblické hodiny konají adventní pobožnosti.)
20 hod. biblická hodina online v liché týdny


Pravidelná setkávání o letních prázdninách

O letních prázdninách se setkáváme jen v neděli na bohoslužbě a ve středu ke sdílení a modlitbám.


Další aktivity:

Mladší mládež a děti: setkání podle domluvy

Starší mládež: setkání dle domluvy (podle volného času a nálady účastníků)

Otevřený kostel pro veřejnost: středa 14–15:30 hod.