Setkávání podle témat

Bohoslužba

Neděle

9:15 hod. zpívání a modlitby
10 hod. bohoslužba s péčí o děti
Každou třetí neděli v měsíci se po bohoslužbě scházíme v Komenského síni na „prodloužené“

Biblické hodiny

Pondělí

15 hod. setkání seniorů v Domově pro seniory, ul. Fr. Kloze 1178

Středa

16 hod. sdílení a modlitby v Komenského síni
17 hod. biblická hodina v Komenského síni
V době adventu se místo biblické hodiny konají adventní pobožnosti.
20 hod. biblická hodina online v liché týdny

 

Skupinky

Pondělí

18:30 hod. mužská skupinka v liché týdny online

Úterý

15:30 hod. ženská skupinka podle domluvy

Péče o děti a mládež

podle domluvy


Pravidelná setkávání o prázdninách

jsou pouze v neděli na bohoslužbě a ve středu ke sdílení a modlitbám.


Pravidelná sborová soustředění

Před významnými svátky církevního roku (Advent a Svatodušní svátky), případně dle potřeby, se scházíme k jednodenním či víkendovým setkáním zaměřeným na společné sdílení, modlitby a zamyšlení na dané duchovní téma.

Dále pak pravidelně v létě jezdíme na týdenní pobyt na různá místa Čech a Moravy.

Informace o plánovaných soustředěních lze nalézt v rubrice Sborová soustředění.