Vítejte na stránkách kladenského sboru
Církve československé husitské.

Mnohem raději vás ovšem osobně uvítáme na našich pravidelných setkáních i jednorázových akcích.

 

 

Aktuální sdělení:

Duben 2015
Aktuality ~ 21. dubna 2015 ~ 0 komentářů
Cyklus přednášek s biblickou tematikou pokračuje jedenáctou přednáškou na téma Zákon a svoboda v Kristu. Přednáší Mgr. Hana Tonzarová, Th.D., odborná asistentka na Oddělení biblistiky, Katedry biblistiky a judaistiky HTF UK v Praze Přednáška se koná v sobotu 23. května 2015 ve 14 hod v Husově sboru (bývalá synagoga), Kladno, Plk. Stříbrného 686 (vedle KB). Vstup je volný, všichni zájemci  jsou srdečně zváni.
Aktuality ~ 21. dubna 2015 ~ 0 komentářů
Program: 19. 00-19.30 Vystoupení dětí z místního církevního společenství 19. 30-21.00 Biblické slovo, modlitby, meditativní zpěvy z Taizé, ztišení 21.00 Závěrečná modlitba a požehnání  Při návštěvě bude možné si prohlédnout: výstavu fotografií a dokumentů ze života sboru k 90. výročí založení náboženské obce Církve československé (husitské) v Kladně; expozici „Tvé jméno budu připomínat – Židé v Kladně 1848-2014“,...
Říjen 2014
Aktuality ~ 29. října 2014 ~ 0 komentářů
Srdečně zveme na stálou expozici o historii kladenské židovské obce. Budova našeho kostela je bývalá synagoga, proto jsme na sebe vzali závazek vzpomínat na její předchozí uživatele. Jednou z akcí, jak uctít památku těch, kteří se od konce 19. století do roku 1939 scházeli v této synagoze, bylo vytvořit stálou expozici, která by připomínala tragický osud příslušníků židovského národa v našem městě. Projekt jsme nazvali Tvé jméno budu připomínat...

Průčelí kostela

 

"Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším."

Jeremiáš 29:11-12