Vítejte na stránkách kladenského sboru
Církve československé husitské.

Mnohem raději vás ovšem osobně uvítáme na našich pravidelných setkáních i jednorázových akcích.

 

 

Aktuální sdělení:

Aktuality ~ 7. dubna 2015 ~ 0 komentářů
Cyklus přednášek s biblickou tematikou pokračuje desátou přednáškou na téma Trojiční pojetí Boha. Přednáší doc. ThDr. Jiří Vogel Th.D., proděkan Husitské teologické fakulty UK v Praze. Přednáška se koná v sobotu 18. dubna 2015 ve 14 hod v Husově sboru (bývalá synagoga), Kladno, Plk. Stříbrného 686 (vedle KB). Vstup je volný, všichni zájemci  jsou srdečně zváni.
Říjen 2014
Aktuality ~ 29. října 2014 ~ 0 komentářů
Srdečně zveme na stálou expozici o historii kladenské židovské obce. Budova našeho kostela je bývalá synagoga, proto jsme na sebe vzali závazek vzpomínat na její předchozí uživatele. Jednou z akcí, jak uctít památku těch, kteří se od konce 19. století do roku 1939 scházeli v této synagoze, bylo vytvořit stálou expozici, která by připomínala tragický osud příslušníků židovského národa v našem městě. Projekt jsme nazvali Tvé jméno budu připomínat...

Průčelí kostela

 

"Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším."

Jeremiáš 29:11-12