Bohoslužba 21. března 2021 a výroční shromáždění

Bohoslužbu sloužil bratr farář Phanuel Osweto, na harmonium doprovázel bratr Samuel Gallat. Na závěr bohoslužby dostala požehnání k narozeninám sestra Mirka Honická. Pak následovalo výroční shromáždění náboženské obce, které vedla sestra Pavla Vlková, předsedkyně rady starších. Bohoslužba i výroční shromáždění byly již přístupné online.

Minuta ticha 22. března 2021 ve 12 hodin

Připojme se k výzvě občanské iniciativy „Minuta ticha“. V pondělí 22. března ve 12.00 se bude po celé republice držet minuta ticha a rozeznějí se zvony za oběti pandemie COVID-19. Na tento den totiž připadá výročí od prvního dokumentovaného úmrtí na nákazu novým koronavirem. Další podrobnosti jsou v tiskové zprávě Ekumenické rady církví.

Velikonoční bohoslužby

Nařízení vlády omezilo počet přítomných na bohoslužbách v našem sboru na maximálně 17 účastníků, proto budou letošní velikonoční setkání probíhat také částečně virtuálně. Osobní návštěvu velikonočních bohoslužeb prosím předem nahlaste (tel: 607 809 829),  online je lze sledovat  na webové adrese:  meet.jit.si/HusuvsborKladno2021 Bohoslužby o Velikonocích se konají v těchto časech: Zelený čtvrtek – 1. dubna 2021 … [podrobnosti dále…]

Pastorační dopis březen 2021

Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu, zdravím Vás v době postní a věřím, že se snad většině z Vás daří dobře, i když letošní postní čas a přípravu na velikonoční svátky prožíváme jinak než obvykle. Nařízení vlády omezilo počet přítomných na bohoslužbách v našem sboru na maximálně 17 účastníků. Další aktivity nejsou povoleny, a tak probíhají virtuálně. Částečně … [podrobnosti dále…]

IV. neděle postní – Laetare

První čtení: Numeri 21, 4–9 Z hory Hóru táhli dál cestou k Rákosovému moři, aby obešli edómskou zemi. Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi: „Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda! Tato nuzná strava se nám už … [podrobnosti dále…]

Shromáždění náboženské obce 21. března v 10.30 hod.

Vzhledem k současným pandemickým opatřením připravujeme technická opatření k umožnění virtuální účasti na shromáždění. Pokud byste se ho chtěli zúčastnit ať již osobně nebo přes internet, prosíme, dejte vědět pastorační asistentce sestře Daně Klozbergové. Svolávací vyhláška Rada starších a farní úřad Církve čs. husitské v Kladně svolávají na neděli 21. března 2021 po Bohoslužbách (10.30 … [podrobnosti dále…]

Desatero – směrovka k Božímu království

První čtení: Exodus 20, 1-17 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani … [podrobnosti dále…]

Dopis biskupů CČSH ke sčítání obyvatel v roce 2021

Sčítání lidu by mělo proběhnout koncem března. Budeme opět dotazováni i na své náboženské vyznání. Jelikož se jedná o nepovinný údaj, chceme vás vyzvat k tomu, abyste se přihlásili ke své církvi a napsali do dotazníku její plný název Církev československá husitská. Přečtěte si povzbuzující dopis, který k této příležitosti připravili biskupové naší církve.