Setkání mladých CČSH a jejich přátel 22. až 24. září 2023

Pozvánka na další setkání mladých CČSH a jejich přátel. Kdy se setkání uskuteční? Uskuteční se od pátku 22. do neděle 24. září 2023. Začátek je v 17 hodin. Kde se setkání bude odehrávat? Program setkání se bude odehrávat v areálu církevní MŠ Světluška  v Ostravě Nové Bělé (Žižkovská 186/15) a v Husově sboru v Ostravě … [podrobnosti dále…]

Odměna spravedlivého

První čtení: Jeremiáš 28, 5–9 Prorok Jeremiáš odpověděl proroku Chananjášovi za přítomnosti kněží a všeho lidu, stojícího v Hospodinově domě. Prorok Jeremiáš řekl: „Amen. Kéž tak učiní Hospodin! Kéž Hospodin splní tvá slova, která jsi prorokoval, že vrátí předměty Hospodinova domu a přivede zpět z Babylónu na toto místo všechny přesídlence. Ale poslechni toto slovo, … [podrobnosti dále…]

Rozhodnutí se pro Krista

První čtení: Jeremjáš 20, 10–13 Z mnoha stran pomluvy slyším. Kolkolem děs! „Udejte ho!“ „Udáme ho!“ Kdekdo z těch, s nimiž jsem pokojně žil, čeká, až se zhroutím. „Snad se dá nachytat, pak ho přemůžeme, zajmeme ho a pomstíme se mu.“ Ale Hospodin je se mnou jako přesilný bohatýr, proto moji pronásledovatelé upadnou a dál … [podrobnosti dále…]