Mezinárodní cena Trebbia 2022

Mezinárodní cenu Trebbia za přínos k dialogu národních kultur obdržel náš bratr farář Phanuel Osweto při slavnostním předání dne 12. června 2022 na Pražském hradě. Gratulujeme! Záznam přenosu ze Španělského sálu je možné zhlédnout na webu Trebbia  (předání ceny bratru faráři je od 42.30 min.)