Zůstaňme Bohu poslušní a věrní

První čtení: Ezechiel 34, 11–16 a 20b–24 Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty. Vyvedu … [podrobnosti dále…]

Vánoční svátky 2023

„Hospodin mi řekl: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.“  Žalm 2, 7 Vážené sestry a bratři v Kristu, rok 2023 se blíží pomalu ke svému závěru, a proto si dovolíme vás pozdravit v době adventu. Advent, období církevního roku před Vánocemi, je doba plná očekávání. Společně mysleme na to, že jsme díky Bohu … [podrobnosti dále…]