Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech. (Žalm 105, 1-2) První čtení: Izajáš 62, 1–5 Kvůli Sijónu nebudu zticha, kvůli Jeruzalému si nedopřeji odpočinku, dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost, dokud jako pochodeň nevzplane jeho spása. Pronárody spatří tvoji spravedlnost … [podrobnosti dále…]

Nebojme se, jsme Jeho

První čtení: Izajáš 43, 1–7 Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý … [podrobnosti dále…]

Modlitby za jednotu křesťanů od 16. do 20. ledna 2022

Milí přátelé a sourozenci v Kristu, zveme vás ke společným modlitbám za jednotu křesťanů od 16. do 20. ledna 2022 v Kladně každý den od 18 hodin. Program: Neděle 16. 1. 2022 Církev bratrská (František Flek) Adresa: Dům techniky Cyrila Boudy 1444 (přízemí), Kladno Kazatel: Evgeniy Charikov Pondělí 17. 1. 2022 Církev adventistů SD (Zdeněk Martasek) … [podrobnosti dále…]

Zahájíme občanský rok s Ježíšem v chrámě

První čtení:1 Samuelova 2, 18–20.26 Ale Samuel konal službu před Hospodinem, mládeneček přepásaný lněným efódem. Jeho matka mu dělávala malou pláštěnku a rok co rok mu ji přinášela, když putovala se svým mužem, aby obětovali výroční oběť. Élí žehnal Elkánovi a jeho manželce. Říkal: „Nechť tě Hospodin zahrne potomstvem z této ženy místo vyprošeného, který … [podrobnosti dále…]

Aktuální opatření MZ od 3. ledna 2022

Informace pro Církev československou husitskou Změny v opatřeních v boji proti Covid-19 platné od 3. ledna 2022 Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR čj.: MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN ze dne 29. prosince 2021 platí s účinností od 3. ledna 2022 tato opatření v boji proti epidemii Covid-19, která se týkají činnosti církví: 1. Konání bohoslužeb, stejně … [podrobnosti dále…]