Buďte milosrdní!

První čtení: Genesis 45, 3-11.15 Josef řekl bratrům: „Já jsem Josef. Můj otec vskutku ještě žije?“ Bratři mu však nemohli odpovědět; tak se ho zhrozili. Josef je proto vyzval: „Přistupte ke mně.“ Když přistoupili, řekl jim: „Já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta. Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste … [podrobnosti dále…]

Kristovo zmrtvýchvstání dává našemu životu význam

První čtení: Toto praví Hospodin: „Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje … [podrobnosti dále…]

PAMATUJ! 17. března 2019 od 17 hod.

V neděli 17. března 2019 od 17 hodin vzpomeneme na utrpení českých Židů za 2. světové války.                                                                          8. března 1944 bylo v plynových komorách koncentračního tábora Osvětim-Birkenau zavražděno během jediné noci 3 792 mužů, žen a dětí. Jako vzpomínka a vyjádření úcty zazní v Husově sboru CČSH v Kladně písně, které měli na rtech lidé, kteří šli tehdy na … [podrobnosti dále…]

Dětské odpoledne 17. února 2019

Nedělní odpoledne si děti užily v Komenského síni na karnevalu. Maskám byl nechán volný průběh, aby si děti mohly vybrat, po čem touží. Sestry Dana s Katkou pro ně připravily hry, tanečky, soutěže, a samozřejmě také odměny. Nechyběl ani výtvarný stůl.

Světový den modliteb 1. března 2019

Srdečně zveme na ekumenické setkání v pátek 1. března v 18 hod. v modlitebně Církve adventistů sedmého dne. Připojíme se se k lidem z více než 170 zemí světa, kteří se setkávají k modlitbám a liturgii v rámci Světového dne modliteb. Tentokrát se seznámí se Slovinskem, malou nenápadnou přímořskou zemi, který byla kdysi stejně jako my součástí … [podrobnosti dále…]

Připravil pro nás velké skutky

První čtení: Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin … [podrobnosti dále…]