Bohoslužba 15. ledna 2023 s požehnáním oslavenkyni

Bohoslužbu sloužili bratr farář Phanuel Osweto se sestrou Renatou Chytilovou, která vedla první část bohoslužby. Na harmonium doprovázela sestra Esther Osweto. První čtení přednesl bratr Jiří Tučan, druhé čtení sestra Pavla Vlková. Bohoslužba byla přenášena opět online. Na závěr poděkoval bratr farář za život sestry Renaty a požehnal ji k jejím lednovým narozeninám. Vzpomněli jsme … [podrobnosti dále…]

2022 12 25 Hod Boží vánoční

Bohoslužbu sloužil bratr farář Phanuel Osweto, první část včetně kázání vedla sestra Ivana Doubravová, na harmonium doprovázela sestra Esther Osweto. Prvním čtením posloužila sestra Pavla Vlková, druhým bratr Petr Chytil.

2022 12 24 Štědrý den

Bohoslužbu zahájili zpěváci písní Ejhle, Hospodin přijde a rozsvícením všech čtyřech svíček na adventním věnci. Bohoslužbu sloužil bratr farář Phanuel Osweto se sestrou Renatou Chytilovou, na harmonium doprovázela sestra Esther Osweto. Prvním čtením posloužil bratr Jiří Tučan, druhým bratr Petr Chytil. Bohoslužba byla přenášena online.

Čtvrtá adventní neděle 18. prosince 2022

Bohoslužbu zahájili zpěváci písní Ejhle, Hospodin přijde a zapálením čtvrté svíčky na adventním věnci. Bohoslužbu vedl   farář Phanuel Osweto, první část včetně kázání sloužila sestra Dana Klozbergová. První i druhé čtení přednesl bratr Jiří Tučan, hudební doprovod sestra Esther Osweto. Po bohoslužbě jsme se sešli na prodloužené v Komenského síni, ale již bez focení.

Třetí adventní neděle 11. prosince 2022

Bohoslužbu zahájili zpěváci písní Ejhle, Hospodin přijde a zapálením třetí svíčky na adventním věnci. Bohoslužbu již vedl  po delší nemoci bratr farář Phanuel Osweto, první část včetně kázání sloužila sestra Zdeňka Chaloupková. První čtení přednesl bratr Jiří Tučan, druhé čtení sestra Jarmila Chytilová, hudební doprovod sestra Esther Osweto. Bratr farář požehnal dětem i malému Brunovi … [podrobnosti dále…]

Druhá adventní neděle s návštěvou sv. Mikuláše 4. prosince 2022

Bohoslužbu zahájili zpěváci se svíčkami písní Ejhle, Hospodin přijde a zapálením druhé svíčky na adventním věnci. Bohoslužbu sloužila sestra Zdeňka Chaloupková, kázáním pro děti posloužila sestra Dana Klozbergová. Biblické texty přečetly Zuzanka Lukavská a Helenka Rendlová, na harmonium doprovázela Esther Osweto. Na závěr bohoslužby přišel děti po roce opět navštívit svatý Mikuláš s andělem. Tentokrát … [podrobnosti dále…]