Sborová dovolená 2019 – péče o děti

Společnou sborovou dovolenou jsme měli ve dnech 10.–17. srpna 2019 v chatě Jedlová, Deštné v Orlických horách. Program pro děti byl zaměřen na oběť Pána Ježíše. Sestra Pavla Vlková připravila představení na téma knihy C. S. Lewise Lev, čarodějnice a skříň. Děti na svých schůzkách poslouchaly úryvky z knihy, povídaly si o příběhu, nacvičovaly průvodní … [podrobnosti dále…]

Sborová dovolená 2019 – výlety

Společnou sborovou dovolenou jsme měli ve dnech 10.–17. srpna 2019 v chatě Jedlová, Deštné v Orlických horách. Na výlety jsme chodili společně nebo po skupinách, které se potkávaly. Fotografie začínají před chatou přípravou na první výlet, končí výletem na Velkou Deštnou záběrem na rozestavenou rozhlednu. Společně jsme také mlsali borůvky, lovili pstruhy, děti s rodiči … [podrobnosti dále…]

Sborová dovolená 2019 – bohoslužba, pobyt, posezení

Společnou sborovou dovolenou jsme měli ve dnech 10.–17. srpna 2019 v chatě Jedlová, Deštné v Orlických horách. Fotografie začínají prvním večerním posezením, pak nedělní bohoslužbou, kterou sloužil bratr farář Stanislav Jurek. Pokračují záběry z besed a poslední ranní pobožností. Fotografie z výletů a péče o děti jsou v samostatných příspěvcích.  

O majetku hmotném a duchovním

První čtení: Kazatel 1, 2.12-14; 2, 18-23 Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl Kazatel, pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí. Já, Kazatel, jsem byl králem nad Izraelem v Jeruzalémě. Předsevzal jsem si, že moudře propátrám a prozkoumám vše, co se pod nebem děje. Úmornou lopotu vložil Bůh lidským synům, a tak se lopotí. Viděl jsem všechno, co se … [podrobnosti dále…]