Týden modliteb za jednotu křesťanů od 15. do 20. ledna vždy od 18 hod.

Pozvání ke společným modlitbám Milí přátelé a sourozenci v Kristu, zveme vás ke společným modlitbám za jednotu křesťanů od 15. do 20. ledna 2023 v Kladně každý den od 18 hodin   Program: Neděle 15. 1. 2023 Církev bratrská (František Flek) Adresa: Václava Pázdrala 3469, Kladno Kazatel: Igor Gricyk Téma: Naučit se dělat, co je … [podrobnosti dále…]

Vánoční svátky 2022

„Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší.“ Micheáš 7, 7 Milí přátelé v Kristu, se starým církevním rokem za námi vítáme období adventu a Vánoc. Tento čas je nejen pro křesťany často jedním z nejoblíbenějších, i když se venku ochlazuje. Užíváme si teplo domova, známost a … [podrobnosti dále…]

Kolumbárium

Kolumbárium je přístupné v následující dny a hodiny: Čtvrtek 9:00–11:00 Neděle 9:00–10:00 Ve středu 2. listopadu 2022 je přístupné od 10:00–16:00. Pokud by bylo třeba, je možné  předem dohodnout i jiný termín návštěvy se správcem kolumbária nebo členem Rady starších. Informace o kolumbáriu jsou běžně uvedeny na stránce „Kontakty“.  

Den modliteb za pokoj Jeruzaléma 2. října 2022

Při nedělní bohoslužbě dne 2. října od 10 hod. máme opět možnost společně žehnat Izraeli a modlit se za Jeruzalém. Připojíme se tím ke křesťanům ze všech denominací, jazyků, ras a národů, kteří každou první neděli v říjnu vyprošují pokoj pro Jeruzalém a navážeme tak na tradici trvající bez přerušení od roku 2005!