Setkání mladých CČSH a jejich přátel 22. až 24. září 2023

Pozvánka na další setkání mladých CČSH a jejich přátel. Kdy se setkání uskuteční? Uskuteční se od pátku 22. do neděle 24. září 2023. Začátek je v 17 hodin. Kde se setkání bude odehrávat? Program setkání se bude odehrávat v areálu církevní MŠ Světluška  v Ostravě Nové Bělé (Žižkovská 186/15) a v Husově sboru v Ostravě … [podrobnosti dále…]

Velikonoční bohoslužby 2023

Velikonoční setkání a bohoslužby se budou konat v těchto časech: Zelený čtvrtek – 6. dubna 2023 v 17:00   Sejdeme se kolem stolu v Komenského síni a připomeneme si poslední večeři Pána Ježíše Velký pátek – 7. dubna 2023 v 15:00   Pašijové čtení podle evangelisty Marka  Hod Boží velikonoční – 9. dubna 2023 v 10:00    … [podrobnosti dále…]

Výroční shromáždění NO 26. března 2023

Výroční shromáždění se konalo v neděli 26. března po bohoslužbě, kterou sloužil opět po delší době (po návratu z lázní) náš bratr farář Phanuel Osweto. Podal také zprávu o činnosti v roce 2022, po něm pak další členové rady starších a pastorační asistentky. Na závěr přednesla svou zprávu šéfredaktorka zpravodaje Nahoru. Všechny zprávy jsou po … [podrobnosti dále…]

Vernisáž stálé expozice 17. března 2023

Zahájení stálé expozice nazvané Kladenská synagoga a druhý život svitků Tóry proběhlo v pátek 17. března 2023.  Vernisáž uvedla sestra duchovní Zdeňka Chaloupková, o historii, která předcházela expozici, promluvila sestra Eva Bodláková, židovské písně zazpíval kladenský sbor CČSH pod vedením sestry Pavly Vlkové, na harfu doprovázela Věra Zdislava Rais a na flétnu Pavla Schillerová. Po … [podrobnosti dále…]

Výroční shromáždění 26. března 2023

Rada starších a farní úřad Církve čs. husitské v Kladně svolávají na neděli 26. března 2023 po Bohoslužbách (11.30 hod) v Husově sboru v Kladně, ul. Plk. Stříbrného, čp. 686 Výroční shromáždění náboženské obce s tímto pořadem jednání: Úvodní modlitba – uvítání přítomných (P. Vlková) Čtení zápisu z posledního řádného shromáždění v březnu 2022 (E. Bodláková) Volba dvou zapisovatelů, … [podrobnosti dále…]