Vánoční svátky 2023

„Hospodin mi řekl: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.“  Žalm 2, 7 Vážené sestry a bratři v Kristu, rok 2023 se blíží pomalu ke svému závěru, a proto si dovolíme vás pozdravit v době adventu. Advent, období církevního roku před Vánocemi, je doba plná očekávání. Společně mysleme na to, že jsme díky Bohu … [podrobnosti dále…]