Vánoční svátky 2016

Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu, srdečně Vás pozdravujeme v adventu – čase milosti a naděje, kdy se všichni připravujeme ve svých rodinách na nejkrásnější svátky roku – Vánoce. My jako křesťané toužíme s vděčností oslavit příchod daru nad dary, jehož se dostalo světu v betlémské noci, kdy se nám narodil Boží Syn a Spasitel … [podrobnosti dále…]

Setkání s Mikulášem

Mikuláš s andělem jsou do našeho kostela pozváni v neděli 4. prosince 2016. Přijdou ke konci bohoslužby, aby se potěšili s dětmi, které patří do našeho sboru a také jim přinesli nadílku. Těšíme se, že i děti ukáží, co umí.

Dětská bohoslužba 20. listopadu 2016

Nedělní bohoslužba byla věnována především dětem, které tentokát neodešly na svou skupinku, ale byly účastny celé liturgie. Kázání bylo zaměřeno na téma, které tento měsíc probíraly na své skupince: Podobenství o 10 družičkách Mt 25, 1-13. Při bohoslužbě popřál bratr farář všem narozeným v listopadu a po bohoslužbě jsme poseděli při občerstvení na prodloužené.  

Dětská bohoslužba 20. listopadu 2016

Nedělní bohoslužba bude věnována především dětem, které tentokát neodejdou na svou skupinku, ale budou účastny celé liturgie. Kázání bude zaměřeno na téma, které tento měsíc probírají na své skupince: Podobenství o 10 družičkách Mt 25, 1-13. Při bohoslužbě popřejeme všem narozeným v listopadu a po bohoslužbě ještě posedíme při občerstvení na prodloužené. Těšíme se na … [podrobnosti dále…]

Výzva k vytrvalosti

Malachiáš 3, 19–21, 4, 13; 2 Timoteovi 2, 1–6; Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno.“ Otázali se ho: „Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít?“ Odpověděl: „Mějte … [podrobnosti dále…]