Výzva k vytrvalosti

Malachiáš 3, 19–21, 4, 13; 2 Timoteovi 2, 1–6; Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno.“ Otázali se ho: „Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít?“ Odpověděl: „Mějte … [podrobnosti dále…]